Welkom bij Akkerman Therapeuten, Centrum voor pijnbestrijding.

Uniek in de provincie Zeeland is de Manuele Therapie ES®, maar ook onder de noemer ‘manuele therapie’ waaronder vele soorten vallen, is de E.S.-methode uniek. Er wordt niet gekeken naar de vorm – ieder individu heeft zijn of haar eigen asymmetrie, om een klein voorbeeld te geven, er is altijd een schouder lager dan de ander, of: geen twee bekkenhelften zijn gelijk – maar naar de functie: hoe beweegt het gewricht? En hoe beweegt iemand (met al zijn/haar gewrichten)?

Manuele Therapie ES beperkt zich niet tot behandeling van de rug of nek. Alle gewrichten in het lichaam worden behandeld, dus bijvoorbeeld ook in de voeten en handen, de ribben, het kaakgewricht en de schedel, waar de verschillende delen kunnen bewegen via de schedelnaden.

Op rustige wijze en met zachte hand wordt het normale bewegen hersteld, waardoor pijn in of rondom gewrichten verdwijnt.

Met ‘het normale bewegen’ wordt bedoeld de eigen, individuele manier van bewegen. Geen mens beweegt hetzelfde. Dit is één van de uitgangspunten van de therapie.