Na twee-en-een-half jaar onveranderd tarief, zal dit voor behandeling met Manuele Therapie ES® per 1 september 2018 als volgt zijn:

Eerste consult: 109 (circa één uur), elk vervolg consult: 87 euro, 45 minuten.

NB: Voor alle lopende behandelingen (tot uit-behandeling) blijft het huidige tarief na 1 september ongewijzigd. Behandeling heeft geen invloed op het verplichte eigen risico.