Tinnitus, oorsuizen.

Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Manuele Therapie ES een positief effect kan hebben op het behandelen van bepaalde vormen van oorsuizen.

Heeft u last van oorsuizen (tinnitus)? Lees verder en bepaal hieronder zelf of behandeling zou kunnen helpen.

Als u last heeft van oorsuizen (tinnitus), bestaat de mogelijkheid tot herstel of verlichting van uw klachten, bij aanwezigheid van één van de onderstaande symptomen:

– nekpijn.

– verslechterde beweegbaarheid van de nek.

– de oorsuizen(tinnitus) is te beïnvloeden met bewegen van de nek en/of hoofd (toenemen dan wel afnemen van het oorsuizen).

– gevoeligheid van de aanhechtingen of spieren aan het achterhoofd.

Of bij vijf of meer van onderstaande symptomen:

– pijn lager dan de nek (bijvoorbeeld schouder- en rugpijn)

– verslechtering van zicht

– brandende ogen

– stressafhankelijke tinnitus

– verslechtering bij bijvoorbeeld geluid of aanraking

– hoofdpijn

– duizeligheid

– tintelingen in armen of benen

Adres

Schenge 4
4335 XS Middelburg
gebouw Zeeland gezond